Luật thuế thu nhập cá nhân 2007. Tải Luật 2007

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012. Tải luật 2012

Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân. Tải nghị định 65/2013/NĐ-CP.

Thông tư 111/2013/TT/BTC ngày 15/8/2013 của bộ tài chính hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân. Tải Thông tư 111/2013/TT/BTC

Thông báo

Số lượt truy cập

103650
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
63
438
7665
103650

Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp
Địa chỉ: Khu II ĐHCT, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3.733467
Email: ttdvknn@ctu.edu.vn