Quy chế chi tiêu nội bộ và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp

Căn cứ quyết định số 5447/QĐ-ĐHCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp thuộc Trường Đại học Cần Thơ trên cơ sở trực thuộc Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng.

Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp thông báo quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế hoạt động của Trung tâm như sau:

Xem quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp.

Xem Quy chế chi tiêu nội bộ Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp.

Xem Quy chế hoạt động Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp.

Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp

Thông báo

Số lượt truy cập

071161
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
39
66
2817
71161

Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp
Địa chỉ: Khu II ĐHCT, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3.733467
Email: ttdvknn@ctu.edu.vn