Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp tiền thân là đơn vị trực thuộc Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng được thành lập ngày 26 tháng 3 năm 2009. Kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2014, Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ theo quyết định số 5447/QĐ-ĐHCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ và được Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng quản lý về chuyên môn. Hiện nay, Trung tâm hoạt động với những thông tin chính thức như sau:

Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp

Tên giao dịch quốc tế: Centre for Agricultural Science Services

Địa chỉ: Khu II Đại học Cần Thơ, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Số tài khoản: 0111001173942 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ.

Tên giao dịch chính thức tại ngân hàng: Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp.

Mã số thuế: 1800424257-006

Điện thoại: 0292  3 733467

Fax: 0292  3 830814

Email: ttdvknn@ctu.edu.vn

Cơ chế quản lý:

-  Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp là đơn vị tự hạch toán về tài chính.

-  Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm chung, phân bổ và sử dụng kinh phí cho các hoạt động của Trung tâm theo đúng Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm được Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ phê duyệt.

-  Hằng năm, Trung tâm phải hạch toán tài chính, làm nghĩa vụ thuế và thực hiện các khoản đóng góp thu nhập cho Khoa và cho Trường theo quy định.

Hình: Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp

Thông báo

Số lượt truy cập

103662
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
75
450
7677
103662

Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp
Địa chỉ: Khu II ĐHCT, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3.733467
Email: ttdvknn@ctu.edu.vn