Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp thực hiện thanh toán các đề tài nghiên cứu theo quy trình như sau:

1.   Chủ nhiệm đề tài ký kết hợp đồng giao khoán với Trung tâm. Tải mẫu “Hợp đồng giao khoán”.

2.   Chủ nhiệm đề tài thống nhất với Trung tâm về dự trù kinh phí. Tải mẫu “Dự trù kinh phí”.

3.   Chủ nhiệm đề tài cung cấp chứng từ cho Trung tam theo đúng dự trù kinh phí. Các chứng từ như sau:

3.1   Chi cho Chủ nhiệm đề tài:

        - Hợp đồng giao khoán (tải mẫu).

        - Đề nghị thanh toán (tải mẫu).

        - Biên nhận (tải mẫu).

3.2   Thuê khoán công việc: Các hợp đồng phải do Trung tâm ký kết thì mới có giá trị thanh toán tại Trung tâm.

        - Hợp đồng thuê khoán công việc (tải mẫu).

        - Bảng danh sách nhân công (tải mẫu).

        - Bảng ký nhận tiền công (tải mẫu).

        - Đề nghị thanh toán (tải mẫu)

        - Biên nhận (tải mẫu).

        - Cam kết tạm thời chưa thu thuế thu nhập cá nhân (nếu có). Tải mẫu.

3.3   Hóa đơn các loại (tải mẫu)

        Tất cả các hóa đơn đều có ngày xuất còn trong thời hạn thực hiện của hợp đồng và phải có đầy đủ thông tin theo mẫu thì mới có giá trị thanh toán tại Trung tâm.

4.   Trường hợp chủ nhiệm đề tài không cung cấp được hóa đơn, chứng từ hợp lý hợp lệ hoặc chi không đúng theo dự trù kinh phí thì phần kinh phí đó xem như là thu nhập của chủ nhiệm đề tài và Trung tâm sẽ tạm thời thu 10% thuế thu nhập cá nhân trên phần kinh phí đó theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Thông báo

Số lượt truy cập

103659
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
72
447
7674
103659

Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp
Địa chỉ: Khu II ĐHCT, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3.733467
Email: ttdvknn@ctu.edu.vn